Manteniments

 • Plà Vivienda Unifamiliar

  • Revisió de l’ascencensor acomplint la normativa de freqüencia vigent que dependrà del tipus d’instal·lació.
  • Horaris de servei normal de 08 a 18
   Rescat 24h 365 dies any
  • Reparacions* de dilluns a diumenge de 08 a 18

Des de 25€/trimensual

(necessaria peritació)

 • Plà básic

  • Revisió de l’ascencensor acomplint la normativa de freqüencia vigent que dependrà del tipus d’instal·lació.
  • Horaris de servei normal de 08 a 18
   Rescat 24h 365 dies any
  • Reparacions* de dilluns a diumenge de 08 a 18

Des de 50€/mes

(necessaria peritació)

 • Plà Estandar

  • Revisió de l’ascencensor acomplint la normativa de freqüencia vigent que dependrà del tipus d’instal·lació.
  • Horaris de servei normal de 08 a 18
   Rescat 24h 365 dies any
  • Reparacions* de dilluns a diumenge de 08 a 18
  • Material de desgast*

Des de 65€/mes

(necessaria peritació)

 • Plà Tot Risc

  • Revisió de l’ascencensor acomplint la normativa de freqüencia vigent que dependrà del tipus d’instal·lació.
  • Horaris de servei normal de 08 a 18
   Rescat 24h 365 dies any
  • Reparacions* de dilluns a diumenge de 08 a 18
  • Material de desgast
  • Reparació amb substitució de components
   si es necessari

Des de 125€/mes

(necessaria peritació)

Què inclouen els planes*

REPARACIONS

Aquestes tasques son:

 • Engrassar tots els elements mòbils del elevador i comprovar tots els nivells d’olis necessaris per el seu correcte funcionamen.
 • Neteja dels components necessaris per assegurar un bon funcionament.
 • Revisar tots els elements de seguretat de les instal·lacions. En el cas que s’hagi de substituir algun element de l’instal·lació anirà a càrrec del client tant el material com la mà d’obra.
MATERIAL DESGASTAT

Polsadors, reles, iluminació, contactors, fusibles, transformadors, guiadors, rectificadors. Sense que la reparació sigui necessaria per mal us de les instal·lacions (Vandalisme).

AMPLIACIÓ (Contractació opcional per a tots els plans)

GSM 8€/mes (Telèfon emergencia via mòbil) Averies 24h 365/any 20€/mes