Turismo rural en Mallorca

Certificats

Certificats de Qualitat i Excel·lència de la Finca s’Estalella

El nostre sistema de qualitat és la millor eina per a l’organització interna de la Finca s’Etalella per aconseguir l’excel·lència en tots els serveis al client.

Els certificats en turisme sostenible ens serveixen com a eina de millora contínua, pel que fa a la nostre activitat diària i l’impacte exercit sobre l’entorn natural i / o sociocultural de Mallorca.

Certificació ISO 9001

Certificado ISO Finca s'Estalella

És la norma internacionalment reconeguda que estableix els requisits per a un Sistema de Direcció de Qualitat per a una companyia de servei. ISO 9001 és un acostament a gestionar un negoci pel que fa a la qualitat.

Covid Clean Area

Espais  protegits Red Natura 2000

Logo Natura 2000

La Xarxa Natura 2000 és una xarxa d’àrees de conservació de la biodiversitat en la Unió Europea. Consta de Zones Especials de Conservació (ZEC), designades d’acord amb la Directiva Hàbitat, així com de Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) establertes en virtut de la Directiva Aus. La seva finalitat és assegurar la supervivència a llarg termini de les espècies i els hàbitats més amenaçats d’Europa, contribuint a detenir la pèrdua de biodiversitat ocasionada per l’impacte advers de les activitats humanes. És el principal instrument per a la conservació de la natura a la Unió Europea.

Logotip ecològic de la UE – European Commission
CBPAE – Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica

Logotipo ecológico de la UE - European CommissionConsell Balear de la Producció Agrària Ecològica
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE), és l’òrgan encarregat de la certificació dels productes agroalimentaris ecològics en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Es tracta d’un òrgan col·legiat i desconcentrat de la conselleria competent en matèria d’agricultura.

Biosphere Responsible Tourism

Biosphere Responsible Tourism

Biosphere Responible Tourism és la marca que reconeix a les certificacions que compleixen amb els requisits del Sistema de Turisme Responsable que atorga l’Institut de Turimos Responsable (ITR), entitat que va néixer després de la Conferència Mundial de Turisme Sostenible (1995) patrocinada per la UNESCO. El principal objectiu del ITR sempre ha estat la promoció dels principis de la “Carta Mundial del Turisme Sostenible”.