Turismo rural en Mallorca

Sa Finca

filosofia22

La Finca de s’Estalella del S.XIII, quan l’illa de Mallorca va ser reconquistada pel Rei Jaume I i es va produir la contínua expulsió dels musulmans. El primer repoblador fora Ramón de Stella, i posteriorment va ser passada de generació en generació.

Els segles següents foren temps de pirates i pescadors; va ser en aquella època quan es va crear un sistema de defensa que discorria per tota la costa mallorquina i comptava amb centenars de torres de defensa. La torre de s’Estalella que data el 1577, va ser la primera construïda. Doncs, els pescadors es van establir a la Punta de S’Estalella.

Durant l’antiguitat les finques costaneres eren finques de valor escàs, a causa de la pobresa de les terres de cultiu i a la inseguretat i destrucció que provocaven les invasions corsàries.

La família propietària de s’Estalella des del segle XVIII ha vetllat per l’entorn natural en el qual es troba. La implicació queda constatada quan la família va decidir ratificar el pacte que els anteriors propietaris tenien amb els pescadors.

El Poblat de Pescadors de Sa Punta de S’Estalella va estar habitat fins a principis del segle XX. El seu abandono va ser degut a la construcció del veí nucli urbà de s’Estanyol de Migjorn.

Després d’uns anys, la família va decidir mantenir i preservar les construccions del poblat, així com, demanar la concessió de les construccions en zona marítima: el varador.

Els inicis i mitjans del segle XX van ser temps de contrabandistes, vilatans que davant l’escassetat de productes bàsics emprendrien aventures africanes molt lucratives, i utilitzaven les costes del sud de Mallorca per descarregar la mercaderia.

Durant els inicis del boom turístic, s’Estalella va ser objecte del desig d’hotelers, constructors i més especuladors.

La família es va mantenir ferm en l’objectiu de protegir la finca i mantenir la seva bellesa natural.
Un exemple conegut, és el projecte d’una central elèctrica que la companyia GESA va intentar portar a terme durant els 70 i 90. El projecte constava d’una central elèctrica de carbó, un port per vaixells de càrrega, una zona industrial i una gran urbanització. La seva consecució implicava la destrucció total del paratge natural en el qual es troba la finca. Després de moltes pressions econòmiques i polítiques, la família no va cedir, i va lluitar per la conservació i preservació de l’entorn natural. És important remarcar, la mobilització popular imprescindible de tot Llucmajor, com es va reflectir en la manifestació multitudinària de 1990 que es va realitzar a la finca.

L’etimologia de la finca s’Estalella té controvèrsia. El diccionari català – valencià- balear l’atribueix a una ‘estadella’ o petita estància del que va ser el camí dels formatgers; també menciona la possibilitat de venir ‘d’estrella’ que és la forma que dibuixa la línia de la costa de la finca dins del mar. Per altra banda, diverses fonts apunten que possiblement el nom ve de Ramón de Stella, repoblador d’aquella zona i propietari de la finca en el segle XIII.

En l’actualitat, la finca de s’Estalella és un paradís per gaudir de les millors vacances a Mallorca.