Turismo rural en Mallorca

Entorn Natural

 Hacer Agroturisme a Mallorca

El Poblat de Pescadors de Sa Punta de s’Estalela, és un dels únics poblats de pescadors que es van assentar al sud de Mallorca durant el segle XVI. A causa del seu valor arquitectònic i antropològic, va ser catalogat com a bé d’interès cultural (BIC) pel Consell de Mallorca. Simplement podríem dir que és únic a Mallorca.

La Finca de s’Estalella es troba a la zona protegida de la Marina de Llucmajor, al sud de Mallorca. És una de les àrees més maques de l’illa, on conviuen grans extensions protegides com la increïble platja d’Es Trenc, l’enigmàtic Cap de Ses Selines o el màgic Parc Nacional de l’Illa de Cabrera.

Amb 300 hectàrees i 4 quilòmetres de costa verge, la finca és un gran paratge natural. La situació de les cases de pescadors és perfecta: estan orientades cap a l’est, mirant la badia d’Es Trenc i protegides del vent dominant de l’oest. Des de les casetes, a escassos metres de la vora del mar, a través d’arenosos senders i seguint la costa, un pot arribar a la costa oest, paisatge abrupte i penya-segats, dominat per la immensitat del mar i forts vents d’hivern.

La zona costanera de la finca es troba poblada per majestuosos pinars mediterranis, assentats sobre un sistema de gran valor geològic. L’interior està dedicat a l’explotació agrícola i l’activitat cinegètica.

 

Flora i Fauna

cormoran-limpio

[expand title=”Llegir Més”]

Gràcies a la singularitat de l’enclavament, trobem una flora i fauna a Mallorca típiques del clima mediterrani mesotèrmic semiàrid. La Finca s’Estalella a Mallorca tracta d’una de les zones més temperades i seques de Mallorca, amb una temperatura mitjana anual de 17° i escassa pluviometria.

La importància del lloc resideix en la presència de diverses espècies animals i vegetals incloses en les Directives Europees. Sobretot es pot trobar un gran nombre d’espècies d’aus, tant residents com migratòries, que enriqueixen la zona amb el seu cant.

Espècies animals terrestres

 • Torlit comú = Burhinus oedicemus
 • Tallarol balear = Sylvia sarda balearica
 • Cogullada fosca = Galerida theklae
 • Corb marí emplomallat = Phalacrocorax aristotelis desmarestii
 • Falcó pelegrí = Falco peregrinus
 • Gripau balear = Bufo viridis baleárica
 • Tortuga mediterrània = Testudo hermanni
 • Tortuga babaua = Caretta caretta
 • Eriçó clar = Atelerix algirus
 • Geneta = Genetta genetta
 • Abubilla, Puput = Upupa epops

Espècies marines

 • Ratlla = Dasyatis Pastinaca
 • Mussola = Mustelus Mustelus
 • Ratlla elèctrica = Torpedo Torpedo
 • Peix agulla o pipa = Sygantus abaster
 • Reig = Sciaena umbra
 • Tord verd = Labrus viridis
 • Escórpora barbuda o cap-roig = Scorpaena scrofa
 • Déntol = Dentex dentex
 • Morena = Muraena helena
 • Posidònia = Posidonia Oceánica

Espècies Vegetals

 • Mata o llentiscle = Pistacia lenticus
 • Esteperola cap de gat = Heliathemum caput-felis
 • Pi mediterrani = Pinus Pinea
 • Romaní silvestre = Rosmarinus officinalis var. palauii
  [/expand]

 

Catalogaciò

s'Estalella des de l'aire

[expand title=”Llegir Més”]

La Finca de s’Estalella i el poblat de pescadors es troben protegits amb les màximes figures de les proteccions mediambientals europees, estatals i autonòmiques, de les quals es pot gaudir d’una propietat privada.

La primera figura de protecció mediambiental va sorgir arran de la petició de la família propietària per evitar la catàstrofe de la Central Elèctrica de l’any 1991. Posteriorment la protecció va ser ampliada i es va catalogar com AANP (Àrea Natural d’Especial Interès d’alt Nivell de Protecció). En crear-se la Xarxa Europea Natura 2000 va ser registrada l’àrea com ZEPA (Zona d’Especial Protecció per les Aus) i LIC (Indret d’Interès Cultural). També gaudeix d’una protecció a escala estatal: IBA (Àrea Important per les Aus).

Les casetes de pescadors estan catalogades com BIC (Bé interès Cultural) a causa del seu estat de conservació i singularitat.

[/expand]